fbpx
Op.-Dr-Özgür-Oktay-Nar
Ana Sayfa

Kalça Çürümesi

Femurbaşı avasküler nekrozu hastalığı osteonekroz (çürüme) olarak da isimlendirilir. Osteonekrozis kalça ekleminin ağrılı bir hastalığıdır. Kalça eklemine gelen kan akımının bozulduğu durumlarda ortaya çıkar. Kan akımının olmaması durumunda kemik hücreleri ölür ve kalça eklemi hızlı bir şekilde kireçlenir.
Osteonekroz aynı zamanda avasküler nekroz veya aseptik nekroz olarak da isimlendirilir. Bu hastalık herhangi bir kemikte ortaya çıkabilir fakat en sık olarak kalça ekleminde ortaya çıkabilir. Bir çok hastada her iki kalça eklemi birden tutulur.

Kalça çürümesi neden olur?
Kalça topuzuna gelen kan akımının azalması sonucu ortaya çıkar. Yeterli kan akımının olmaması durumunda uyluk topuzundaki kıkırdak dokuları ölür ve hızlı bir şekilde baş çöker. Sonuç olarak kıkırdak ortadan kalkar ve topuz ile yuva arasında hızlı bir kireçlenme ile sonuçlanır.

Yaralanma- Kalça çıkığı femur başı dolaşımını bozabilir.
Alkolizm
Uzun süreli Kortikostroid kullanımı
Diğer tıbbı koşullar; Keşan hastalığı, orak hücreli anemi, vaskülit gibi hastalılar
Kalça çürümesi her yaştan insanı etkilemekle birlikte, en sık olarak 40 ve 60 yaşları arasında ortaya çıkar. Erkeklerde kadınlardan daha sık olarak görülür.

Kalça çürümesinde şikayetler nelerdir?
Ostenekrozun çeşitli evreleri vardır. Kalça ağrısı genellikle ilk belirtidir. Bu kasık bölgesinde ve uylukta künt ve zonklama tarzı ağrıyı yol açar. Hastalık ilerledikçe ayakta durmak zorlaşır, kalçayı taşımak ve yürümek ağrılı hale gelir. Hastalığın ciddi olarak ilerlemesi 3 ay ile 1 yıl arasında sürer. Bu hastalığın erken teşhisi ile iyi sonuçlar elde edilebilir.

Kalça çürümesinde teşhis nasıl olur?
Görüntüleme Yöntemleri
Röntgen: Kemik yapısını iyi değerlendirir. Kalça topuzundaki çökme miktarı ve derecesi hakkında iyi bilgi verir.

MRI: Röntgen erken evre osteonekrozisi göstermeyebilir. Fakat MRI erken evrede kemik yapısı veya femur topuzu hakkında detaylı bilgi verecektir. Evreleme kanlanma açısından Sintigrafi çekilmelidir.

Kalça çürümesi tedavisi

Ameliyat dışı tedavi seçenekleri;
ilaç,
koltuk değnekleri ile yük vermeme,
istirahat ,
ozon tedavileri evre 1 veya erken evrede hastalığın ilerlemesini yavaşlatıp ve ağrıyı azaltıp başarılı sonuçlar alınabilmektedir.

Özellikle ozon tedavisi ile başarılı bildirimler mevcuttur. İleri evre hastalarda cerrahi müdahale düşünülmelidir.

Core Dekompresyon
Bu tedavi yöntemi ile femur topuzuna gelen kan akımını artırmak ve burdaki basıncı düşürmek için femur yan tarafından femur başına doğru kanallar açılmasıdır. Oluşturulan bu kanallar femur başına olan kan akımın artırarak beslenmesini ve dokunun kendini yenilemesini sağlar.
Eğer erken dönemde osteonekrozis yakalanırsa bu tedavi yöntemi çok başarılıdır. Core dekompresyon ameliyatı kemik yapının kendini yenilemsine yardımcı olması için, kemik greftleri ile desteklenebilir.

Damarlı Fibula Greftleme
Diger bir tedavi seçeneği olup bacak yan kısmındaki fibula kemiği damarlı olarak alınır ve kalça eklemine transplante edilir. Bu greft, femur topuzunda hazırlanmış olan büyük bir kanala yerleştirilir.

Kalça Protezi
Eğer kalça ekleminde kollaps yani çökme gelişmiş ve osteonekroz ilerlemiş ise bu durumda total kalça protezi çok başırılı bir tedavidir. Bu tedavi kalça eklem hareket kabiliyetini artırır ve ağrıyı ortadan kaldırır. Tüm tedaviler için en başarılı olanıdır.

Sonuç Olarak
Core dekompresyon tedavisi kalça ekleminde ciddi kireçlenme oluşumunu engelleyebilir fakat bu tedaviye rağmen hastaların %25 ile %85 i total kalça protezi olmak zorunda kalırlar.Bu durum hastalığın ilerlemesi ve evresi ve çökmenin miktarına bağlıdır.
Erken evrelerde core dekompresyon tedavi sonuçları başarılıdır. Bir çok vakada kore dekompresyon sonrası kemik kan akımı artar ve kemik iyileşmesi düzelir. Tedavi süreci birkaç ayı bulur ve bu süre zarfında hasta kalçaya yük vermemeli, yürüteç veya koltuk değneği kullanmalıdır.
Başarılı bir kore dekompresyon sonrası yardımsız yürüme ortalama 3 ayı bulur. Fakat hastalık herşeye ragmen ilerler ve çökme gelişirse kalça protezi amelyatı düşünülmesi gereken başarılı bir tedavi seçeneğidir. Kalça protezi yazımı okumak için tıklayınız

×

 

Merhaba!

İletişime geçmek için aşağıdaki butona tıkayın.

× Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?